Foto

      

uscita gennaio 2010

 prova raduno 2006

       

foto raduno padula 2006

USCITA NOTTURNA 29.05.2010

           

                               foto madre teresa di calcutta 04.07.2010

 

                                            foto madre teresa di calcutta  04.07.2010

                                                                                    

     foto festa del fuoristrada 11-12- settembre 2010

                                          

foto raduno irpinia fuoristrada ad avellino 07.11.2010

       

foto Madre Teresa di Calcutta 03.07.2011

foto Madre Teresa di Calcutta 03.07.2011

 

                                                                                       

     RADUNO NAZIONALE 18.9.2011 A TEGGIANO

foto madre teresa di calcutta 2012

 

                                          

FOTO MADRE TERESA DI CALCUTTA 07.07.2103 PARTE I

                                          

FOTO MADRE TERESA DI CALCUTTA 07.07.2103 PARTE II

foto 1 madre teresa di calcutta 06.07.2014

 foto 2 madre teresa di calcutta 06.07.2014